Konsultacje


Zakład Administracji

Imię i nazwisko pracownika

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Sala

prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

poniedziałek

12:10 - 13:10

47
(Kozietulskiego)

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Gorgol

 poniedziałek

18.00 - 19.00 

 46

prof. nadzw. AP Marek Gorzko

 środa

15.00 - 16.30 

506 

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko

 środa  9.00 - 10.30 506 

dr Rafał Kuligowski

poniedziałek
środa

15:40 - 16:10

506

dr Renata Wiaderna - Kuśnierz

wtorek 

15:30 - 17:00

506

mgr Grzegorz Zaniewski

 czwartek

15:30 - 16:20 

506 

mgr Adam Jędrzejewski

piątek

15:30 - 17:00

506

 

 

Zakład Socjologii

Imię i nazwisko pracownika

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Sala

prof. zw. dr hab. Iryna Surina

 piatek

15:30 - 17:00 

 506

dr hab. prof. nadzw. Bogdan Gębski

środa

10:00 - 11:20

506

dr Anna Babicka – Wirkus

piątek

16:15 - 17:45 

506 

dr Andrzej Borowski

poniedziałek

8.00 - 9.30 

039

dr Małgorzata Chrzanowska-Gancarz

czwartek

14:30 - 16:00

506

dr Agnieszka Próchniak

wtorek 
czwartek

10:30 - 11:15
11:15 - 12:00 

506 

dr Anna Suchocka

środa

15:00 - 16:30

506

 

WAŻNE INFORMACJE

Czasopismo

1 numer Social-Studies